מהי קופת גמל להשקעה ?

מהי קופת גמל להשקעה ? 

שאלות ותשובות על החיסכון הכדאי בישראל

מהי קופת גמל להשקעה ?

תוכנית חיסכון לכל טווח השקעה לבחירת החוסך.

על שם מי מתנהל חשבון בקופת גמל להשקעה ?   

ניתן לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה על שם כל אדם, בגיר או ע"ש
קטין אשר אדם בגיר פתח חשבון על שמו.

היכן ניתן לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה ?

כל חברות הביטוח ומרבית בתי ההשקעות בישראל מציעים לציבור הרחב לחסוך
כספים במסגרת קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידם.

כיצד מפקידים כספים בקופת גמל להשקעה ?

באמצעות הוראת קבע חודשית או ע"י הפקדת סכומים חד פעמים, ניתן
להתחיל להפקיד כספים באמצעות הוראת קבע חודשית, לשנות את סכום ההפקדה, להפסיק את הוראת
הקבע ולחדש אותה בכל עת.

האם קימת מגבלה לסכום שניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה ?

ניתן להפקיד בחשבון קופת גמל להשקעה סכומים אשר בשנה קלנדארית לא
יעלו על תקרה המתעדכנת מידי שנה ומסתכמת בשנת 2023 ב- 76,449 ש"ח.

האם מקבלים הטבות מס בעת הפקדה בקופת גמל להשקעה?

לא. הפקדות לקופת גמל להשקעה לא מזכות אדם המפקיד בה כספים בהטבות
מסוג זיכוי מס או ניכוי מס כפי שקיים במסגרת קרן פנסיה או קרן השתלמות.

מתי ניתן למשוך כספים אשר הצטברו בחשבון בקופת גמל להשקעה ?

בכל עת. כספים שנצברים בקופת גמל להשקעה ניתנים למשיכה בכל זמן, תוך
תשלום מס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי. ניתן גם לשמור את הכספים עד לגיל הפרישה,
להעביר את הכספים לקופת גמל המשלמת קצבת זקנה ולהנות מפטור ממס רווחי הון וגם מקבלת
קצבת זקנה הפטורה כולה ממס.

איך מושקעים הכספים בקופת גמל להשקעה ?

בכל קופת גמל להשקעה יש מגוון של מסלולי השקעה המשקפים
רמות סיכון שונות.

חוסך בקופת גמל להשקעה יכול לצבור כספים במסלול השקעה או לחלק את הכספים בין מספר מסלולי השקעה בחשבונו בקופה ולהעביר כספים בין מסלולי השקעה בכל עת, ללא כל עלות. וגם העברת כספים בין מסלולי השקעה לא מהווה אירוע מס.

ניתן להעביר כספים מקופת גמל להשקעה ?

חוסך בקופת גמל להשקעה רשאי להעביר, בכל עת, כספים שצבר בקופת גמל
להשקעה אחת לקופת גמל להשקעה אחרת.

העברת כספים בין קופות גמל להשקעה לא כרוכה בכל תשלום ולא מהווה אירוע מס.

זאת אומרת לא משולמת כל עמלה ולא משולם כל מס כאשר חוסך בקופת גמל להשקעה בוחר להעביר כספים שחסך בקופה אחת לקופת גמל להשקעה אחרת.